През годините успяхме да привлечем десетки големи инвеститори в Пазарджик! Нашият екип е единственият, който притежава опита, подхода и контактите да привлече още качествени бизнеси в общината, които да повишават доходите и стандарта на живот на хората. ➡️ Нашият план е ясен:

✅ Обособяване и създаване на нова икономическа зона в Пазарджик;

✅ По-ниски местни данъци от януари 2024 година;

✅ Продължаване на облекчения административен режим за големи инвеститори;

✅Стартиране на програма за малък и среден бизнес;

✅ Създаване на „Бизнес хъб“ – платформа за работодатели и търсещи работа.