Санирането е изключително важно както за намаляването на енергийното потребление, така и за цялостната енергийна ефективност на държавата ни. ➡️ Затова заедно ще продължим нашите усилия и през следващата година, за да може повече граждани да се възползват от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради! 🏙️