➡️ Приоритет „Инфраструктура и тротоари“

⚠️ Нашият план за продължаване подобряването на инфраструктурата в града и в населените места е ясен!

Ще надградим направеното през последните години, като акцентираме върху изграждането на тротоари и преасфалтиране на второстепенните улици и такива в населените места. В допълнение ще реновираме останалите основни булеварди и ще оптимизираме паркирането и градския транспорт.

✅ Приоритетна програма за реновиране и изграждане на тротоари;

✅ Програма за преасфалтиране на основни булеварди и фокус към второстепенните улици в града и населените места;

✅ Диалог с държавните органи за ремонта на моста на р. Марица и изграждането на Западен околовръстен път;

✅ Оптимизиране на градския транспорт, ефективна връзка със селата и въвеждане на еко градски транспорт;

✅ Оптимизиране на паркирането и създаване на буферни паркинг зони.