➡️Приоритет „Чистота и сметоизвозване” е изключително важен, основно защото виждаме, че има какво да се желае в последните няколко месеца. Всичко това си има причина, но най-важно е какво правим за подобряването на този сегмент.

🤝🏻 С общи усилия искам да превърнем Пазарджик в най-чистия и подреден град!

✅ Засилен контрол и подобряване на системите за сметопочистване и сметоизвозване в града и селата;

✅ Стимулиране и контрол при поддръжката на междублокови пространства, тротоарни площи и алеи;

✅ По-ефективно сметоизвозване в града и селата;

✅ Подмяна и поставяне на нови контейнери;

✅ Използване на нови технологии за почистване на централна градска част, тротоари и квартали.