Продължавам ежедневно да се срещам с хора и един от най-често срещаните въпроси е този за чистотата. 🚮 Това е тема, която аз и екипът ми разпознаваме като проблем в последните месеци. Причини за това има, но важни са решенията. ✅ Затова ние имаме план, който включва подобряване на чистотата и сметоизвозването, не само в града, но и в населените места. План, който ще представим съвсем скоро!

➡️ Приоритет „Чистота и сметоизвозване”