Подкрепа за млади семейства, млади хора и високи технологии” е един от най-амбициозните ни приоритети, защото извън стандартните дейности за една местна власт, работата с хора е изключително важна.

🙌🏼 В тази посока направихме наистина много, особено за спорта и културата, а сега ще направим необходимото младите хора да останат и да се върнат в Пазарджик.

✅ Създаване на програма в подкрепа на млади семейства, включваща финансова подкрепа при раждаемост, обвързана с образоването на родителите, данъчни облекчения при второ и трето дете и създаване на „училище за родители”.

✅ Продължаване на политиката за 30% по-ниски местни данъци за семействата на деца, практикуващи спорт, изкуства и извънкласни дейности.

✅ Дигитализиране на информационните услуги към Община Пазарджик, съкращаването на срокове и онлайн плащания.

✅ Създаване на IT институт за високи технологии, за който вече сме в напреднали разговори.

✅ Продължаване на инвестициите в образование, култура и спорт.

6️⃣9️⃣✅