Днес направихме голяма крачка към реализацията на изключително важния проект за Пазарджик – изграждането на общински соларен парк! ✅

Заедно с г-н Йоаким Гасер, член на борда на директорите на ЕР Юг и г-н Георги Христов, ръководител на Район Пловдив към ЕСО, присъствахме на подписването на предварителния договор за присъединяване, който ни доближава все по-близо до тази наша цел.

Благодаря на нашите партньори от ЕСО и EVN за доброто сътрудничество, което се надявам ще ни даде възможност да стартираме соларния парк в най-скоро време. 

Отново искам да обърна внимание, че по този начин Община Пазарджик няма да плаща за електроенергия, а средствата ще бъдат насочени за намаляване на данъци, подпомагане на млади семейства, даровити деца, култура и спорт.