23.03.2015

Според Тодор Попов, скоростното развитие на дигиталните технологии, предоставящи нови и изключително разнообразни форми на комуникация, са го подтикнали да обърне вниманието си и към тях. Той сподели, че днес гражданското общество разполага с мощни инструменти, които Интернет предоставя, и които оформят съвсем различна взаимовръзка и комуникация между кандидата и избирателите му.

С тази цел той е сформирал екип от млади, интелигентни и способни хора, които ще внесат нови идеи във вече съществуващата организация и структура, изградена и поддържана от хора, с които работи отдавна и на които се доверява безрезервно.

Последните новини около Тодор Попов може да следите както в официалния му уебсайт, така и във официалната му Фейсбук страница.